• bel ons+31 (0)88 592 81 13

Wat is de PD Rating, de credit flag en de kredietlimiet?

Webservices.nl levert al jaar en dag kredietinformatie over bedrijven en consumenten. Hiervoor bieden wij data van o.a. Dun & Bradstreet , Graydon, Focum, EDR en Creditsafe. Door koppelingen met deze databronnen aan te bieden, is het mogelijk om in de software van onze klanten direct inzicht te creëren over mogelijke betaalrisico’s die spelen.

Inzicht in de financiële situatie van zakenrelaties

Met de data van Graydon is het mogelijk een inschatting te maken van de huidige en toekomstige financiële situatie van uw klanten en prospects. Door deze data direct in uw systemen te kunnen oproepen, is het mogelijk om met nog grotere zekerheid zakelijke beslissingen te nemen en kansen te creëren.

Belang van kredietinformatie

De credit scores van Graydon geven inzicht in de kans dat een bedrijf op korte termijn niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor bedrijven die op het punt staan om in zee te gaan met een nieuwe zakenrelatie is het nuttig om dit soort informatie direct in de eigen software te kunnen oproepen. Als er moet worden gekozen of en op welke manier je zaken gaat doen, is deze informatie nuttig om eventuele risico’s te vermijden. Het meest krachtige element om de kans op wanbetaling mee te voorspellen komt tot uitdrukking door de PD-rating (Probability of Default). Deze rating wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrag en XSeption informatie (opmerkelijke situaties en/of uitzonderingen). De uitkomst is een PD%; een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Dit vertaalt Graydon naar een PD-rating die tussen de AAA en C ligt. Een omschrijving van de betekenis van deze uitkomsten is hieronder weergegeven:

pd-rating

Kracht van de PD-rating

Velen zullen nu zeggen: ‘leuk, zo’n rating’. Maar hoe vaak komt het nu voor dat een slechte PD-rating ook daadwerkelijk heeft geleid tot een insolventie? Hier is onderzoek naar gedaan, waarvan de uitkomsten in het onderstaande overzicht zijn te zien. De blauwe lijn geeft aan in welke PD-ratings organisaties vielen. De grijze lijn geeft aan welke organisaties een jaar na vaststelling van deze rating daadwerkelijk insolvent waren. Onder de organisaties die waren ingedeeld in de risicocategorieën (CCC, CC en C) is een jaar later daadwerkelijk een aanzienlijk deel insolvent geworden (resp. 16%, 35% en 22%). Dit geeft al aan dat de PD-rating een kenmerk is dat voor organisaties een goede raadgever kan zijn als er financiële beslissingen genomen moeten worden.

vergelijking pd rating

De gefundeerde aanpak waarmee de kredietlimiet wordt bepaald

De financiële sterkte van een bedrijf wordt door Graydon ook uitgedrukt in de kredietlimiet. Dit is het maximaal verantwoorde bedrag waartegen krediet kan worden verleend. Dit bedrag wordt bepaald in twee fases.
1. Een startbedrag wordt bepaald op basis van de hoogte en ontwikkeling van het werkkapitaal, het eigen vermogen en de hoogte bij vergelijkbare bedrijven.
2. Aan de hand van de PD-rating wordt dit bedrag bijgesteld. AAA leidt bijvoorbeeld tot een positieve bijstelling.

Stoplichtfunctie bij zakelijke beslissingen: de Credit Flag

De Credit Flag is een eenvoudig en krachtig element dat een combinatie legt tussen de kredietlimiet en de PD-rating. De uitkomst is rood, oranje of groen, wat aangeeft of de weg veilig is om zaken te doen met een bepaalde onderneming. Is de kredietlimiet 0 euro, dan is de Credit Flag van de betreffende onderneming automatisch rood. Het gaat hier om bedrijven die al failliet of insolvent zijn. Is de kredietlimiet hoger dan 0 euro, dan wordt dit element gecombineerd met de PD-rating om een waarde toe te kennen die uiteenloopt van 1 tot 5: bij waarde 1 en 2 staat het stoplicht op oranje en 3 t/m 5 geven groen licht.

pd-rating-2

Krachtig voorspellend vermogen van de Credit Flag

In 2014 krijgt 70% van de organisaties een groene vlag, terwijl 15% een oranje en 13% een rode vlag krijgen. Over 2% kan geen uitspraak worden gedaan. Van de organisaties die een oranje of een rode vlag kregen toegewezen van Graydon, werd 78% binnen een jaar na de beoordeling insolvent. Dit geeft aan dat een negatieve beoordeling een hoge voorspellende waarde heeft en daardoor een handige tool is om op te nemen tijdens besluitvormingsprocessen.

Voorspellen toekomstig gedrag om financiële KPI’s te verbeteren

De verschillende ratio’s die Graydon levert, kunnen gezien worden als zeer krachtige elementen die helpen om financiële risico’s van een afstand te kunnen zien. Onnodige risico’s zijn hiermee te voorkomen. Webservices.nl maakt het mogelijk om deze data elementen direct toegankelijk te maken in de software die binnen uw organisatie wordt gebruikt. Dit komt van pas bij o.a. accountants, belastingadviseurs en financiële instellingen. Om gebruik te maken van deze diensten volstaat een eenmalige integratie binnen de gebruikte applicatie. Wilt u meer weten of de diensten van Graydon vrijblijvend uitproberen? Neem dan contact op met het Webservices.nl Team via info@webservices.nl of bel met 088-592 81 13.