• bel ons+31 (0)88 592 81 13

Wat is de D&B Rating?

De D&B rating wordt al jaren gezien als een toonaangevende, objectieve risico-indicator die u kan ondersteunen bij het nemen van uw kredietbeslissingen. D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn met betrekking tot risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen. De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B rating, hoewel landspecifiek bepaald, internationale vergelijking mogelijk maakt.

Het voorspellende vermogen van de D&B rating

Er is aangetoond dat, twaalf maanden voor de uitspraak van een faillissement, 75% van de gefailleerde bedrijven een D&B ‘Risicofactor 4’ had. De Risicofactor waarschuwt u vroegtijdig voor mogelijke problemen en geeft u voldoende gelegenheid uw voorwaarden en condities aan te passen om verliezen te voorkomen.

Hoe wordt de D&B rating geactualiseerd?

Elke dag worden openbare gegevens, inclusief gerechtelijke uitspraken en de laatste balansgegevens, samen met specifieke D&B gegevens, zoals de unieke betalingservaringen, toegevoegd aan de D&B databank. De informatie wordt voor elk individueel bedrijf ingevoerd en aan een wiskundig algoritme onderworpen. De D&B Rating wordt automatisch geactualiseerd en weerspiegelt de meest recente stand van zaken bij een bedrijf.

Waaruit bestaat de D&B Rating?

De D&B Rating bestaat uit twee delen, te weten de ‘financiële sterkte’ code (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘Risicofactor’ om het risico weer te geven, wanneer u met een onderneming transacties aangaat. De Risicofactor varieert van 1 (minimaal risico: zet de transactie voort) tot 4 (aanzienlijk risico: doe alleen zaken op gedekte basis).

De ‘maximum krediet’ beoordeling

Aan de hand van de D&B Rating ontvangt u een aanbeveling over het maximum verleenbare krediet voor een specifieke onderneming. De ‘Risicofactor’ vormt het belangrijkste onderdeel van deze beoordeling. Medebepalend zijn de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming, zodat niet alleen de huidige positie van het bedrijf wordt weergegeven, maar ook de economische en industriële trend. De beoordeling van het maximum verleenbare krediet is een dynamische indicatie, welke continu wordt geactualiseerd.

De onderstaande tabellen geven weer hoe de D&B rating tot stand komt.

De ‘financiële sterkte’-tabel

Netto eigen vermogen Volgestort kapitaal Netto eigen vermogen (in €)
5A 5AA 50.000.000 en hoger
4A 4AA 25.000.000 – 49.999.999
3A 3AA 10.000.000 – 24.999.999
2A 2AA 2.000.000 – 9.999.999
1A 1AA 1.000.000 – 1.999.999
A AA 500.000 – 999.999
B BB 300.000 – 499.999
C CC 150.000 – 299.999
D DD 100.000 – 149.999
E EE 50.000 – 99.999
F FF 25.000 – 49.999
G GG 10.000 – 24.999
H HH 0 – 9.999

 

N Negatief netto eigen vermogen
O Netto eigen vermogen niet te bepalencijfers niet beschikbaar
NB Nieuw bedrijfBestaat korter dan 12 maanden
NQ Niet meer actiefBedrijf heeft activiteiten beëindigd

De ‘risicofactor’-tabel

Risicofactor Risico niveau Te ondernemen actie
1 Minimaal risico Zet de transactie voort; bied soepele condities indien hierom wordt verzocht
2 Laag risico Zet de transactie voort
3 Meer dan gemiddeld risico Geadviseerd wordt de ontwikkeling van het bedrijf en het betalingsverloop goed te blijven volgen
4 Aanzienlijk risico Vraag garanties voordat krediet verleend wordt
De beschikbare informatie maakt het niet mogelijk een risicofactor te bepalen