• bel ons+31 (0)88 592 81 13

Is er een voorbeeld RD?

Voorbeeld: Postcode naar RD

Door de postcode in te voeren bij de functie geoLocationPostcodeCoordinatesRD wordt direct de x- en y-coördinaat verkregen.

functie: geoLocationPostcodeCoordinatesRD

in:
postcode 2012ES


uit:

x 103161
y 487740

Hemelsbrede afstand tussen RD coördinaten berekenen

Je kan de afstand tussen twee coördinaten eenvoudig zelf bepalen. Deze afstand is namelijk via de stelling van Pythagoras (a2+b2=c2) te berekenen. Omdat de x en y van RD coördinaten in meters zijn, zal de uitkomst ook in meters zijn.

De afstand tussen de postcode 2012ES en de XY coördinaat van Artis (postcode 1018CZ) is als volgt:

Postcode    X-coördinaat    Y-coördinaat

2012ES     103161            487740
1018CZ     122653            486653

Verschil tussen de coördinaten ( ∆ ) x-coördinaat: 19.492
Verschil tussen de coördinaten ( ∆ ) y-coördinaat:   1.087

De afstand tussen de 2 locaties in meters wordt nu berekend volgens Pythagoras:
√ ( (∆ x-coördinaten)2 + (∆ y-coördinaten)2 )

Invullen geeft nu: √ ( (19492)2 + (1087)2 ) = 19.522 meter