• bel ons+31 (0)88 592 81 13

Hoe kan er verschil ontstaan in de kilometerberekening ten opzichte van routeplanners als ANWB en Google Maps?

Aanbieders van routeinformatie hanteren allemaal een eigen methode om een route en afstand te berekenen. Een aantal variabelen veroorzaakt verschillen in resultaat. De belangrijkste factoren die invloed hebben op de berekende route, afstand en tijd, zijn:

  • Wordt de reisduur bepaald op basis van de maximale snelheid of de “gemiddeld haalbare” snelheid (die rekening houdt met de drukte);
  • Wordt er rekening gehouden met verkeersregels en stremmingen, zoals opgebroken straten en tijdelijke afsluitingen. Een route kan hierdoor tijdelijk of permanent wijzigen;
  • De frequentie waarin de data worden bijgewerkt varieert per database. Dit zal met name opvallen als er nieuwe straten zijn toegevoegd aan een gemeente. Het verschil in actualiteit tussen kaarten kan dan aanzienlijke meetverschillen veroorzaken.

Berekening routeplanner Webservices.nl

Meerdere databases worden gecombineerd om informatie over routes en afstanden zo actueel mogelijk te berekenen. Voordelen hiervan zijn:

  • De begin en eind locatie zijn bepaald mbv de meest actuele gegevens.
  • De adressen zijn met behulp van de officiële bron gevalideerd.
  • Voor het bepalen van een kilometervergoeding kan ook gekozen worden voor “het groene rijden”(economic)

Om de actualiteit te waarborgen werken wij als volgt:

  1. Wijzigingen in verkeersregels en stremmingen worden dagelijks bijgewerkt.
  2. Adres- en kaartgegevens worden door de primaire dataleverancier elk kwartaal geactualiseerd. Om de adresgegevens toch zo actueel mogelijk te houden, maakt onze service ook gebruik van de data uit het Kadaster, waarvan de gegevens wekelijks bijgewerkt worden. Bijkomend voordeel is dat onzinnige (postbus heeft geen locatie) en niet-bestaande postcodes gefilterd worden voordat ze worden verstuurd, waardoor zulke aanvragen niet terugvallen naar de locatie van een wijk of plaats.